Vývoj trhu v září 2022

Počty prodejů dle ČÚZK

Dle dat z ČÚZK klesly počty prodaných domů od prosince 2021 o 31 %. Padají i počty prodaných bytů - od března 2022 o 25%. Počet prodaných rekreačních objektů také klesl, meziročně o 21 %.

Vývoj nabídky

Strmě stoupá počet nemovitostí na prodej. Bytů v inzerci zůstává meziročně o více jak 80 % více. Díky tomu v posledních měsících klesají i jejich ceny, např. u bytů byl zaznamenán pokles o 5 % (od května 2022).

Meziroční nárůst nabídky malých bytů na prodej

Meziroční nárůst nabídky domů před rekonstrukcí (v průměrném stavu) na prodej. Klesají i ceny domů po rekonstrukci i ceny novostaveb.

Nabídkové vs. realizované ceny

Zkoumali jsme rozdíl mezi realizovanými a nabídkovými cenami, a to u bytů na pražském Chodově a na Hájích. Za poslední 4 roky se v průměru liší o 4 % (pokud data očistíme o extrémy). Což je menší rozdíl než mezi inzerovanými cenami bytů před a po rekonstrukci, kde je rozdíl 8 %. Právě technický stav není možné z údajů na katastru zjistit.

Rozdíl mezi realizovanými a nabídkovými cenami

Rozdíl mezi inzerovanými cenami bytů před rekonstrukcí a po rekonstrukci

Nájmy vs. prodeje

Narozdíl od prodejních cen, výše nájmů prudce narůstá. U bytů v Brně, které jsou v po rekonstrukci, nebo se jedná o novostavby, cena vzrostla od května 2022 o 16 %.

Nárůst cen nájmů u bytů v Brně (novostavby/byty pro rekonstrukci)

Pokles prodejních cen bytů v Brně (novostavby/byty pro rekonstrukci)